Visie

De financiële sector heeft niet alleen een puur commercieel, maar ook een maatschappelijk belang te behartigen. Met het uitbreken van de financiële crisis in 2008 zijn banken, verzekeraars en pensioenfondsen gewezen op het feit dat zij (ook) een nutsfunctie vervullen. Bij veel instellingen moest er publiek geld aan te pas komen om hen op de been te houden.

Deze ontwikkelingen brengen met zich mee dat integer handelen binnen financiële instellingen een belangrijk aandachtspunt is geworden: de samenleving stelt expliciet hogere eisen aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid van bankiers en bestuurders. De invoering van een bankierseed en aansporingen van de kant van toezichthouders om gedrag en cultuur te gaan monitoren sluiten hierbij aan.

Meer en meer worden banken geacht bij hun beslissingen rekening te houden met de belangen van álle betrokkenen – van de klant aan de balie tot stakeholders aan de andere kant van de wereld. Bovendien worden schendingen en incidenten op het vlak van integriteit onder een vergrootglas gelegd.

De belangrijkste druk lijkt echter van binnenuit te komen. Medewerkers van financiële instellingen willen zelf graag de stap maken van solide reputatiemanagement naar doorleefd integriteitsbeleid. Governance & Integrity speelt een rol van betekenis is deze ontwikkeling.

Contactpersoon

Moniek Bouland
tel: 088 - 7000400
e-mail: m.bouland@gi-nederland.com

Integriteitskwestie

Bij sprake van een dringende integriteitskwestie ondersteunen we u graag met direct advies. Download onze factsheet noodhulp en neem contact op met het secretariaat.