Visie

Het onderwijs is het kruispunt van sociale ontwikkelingen in de samenleving. Dat was in de jaren ’20 zo, toen Jacques P. Thijssen zijn onderwijsromans schreef. Dat is in 2014 nog steeds het geval. Het onderwijs heeft altijd een morele taak gehad. Het invulling geven aan deze morele taak is van grote betekenis. Niet alleen voor de toekomst van leerlingen, maar ook voor de samenleving van morgen. Het is onvermijdelijk dat in tumultueuze tijden een voortdurende bezinning plaats vindt op de morele kerntaak van het onderwijs. Vandaag is dat niet anders. Het gaat om drie vragen:

  • Is de onderwijsinstelling een integere organisatie? Is de instelling zo ingericht dat hij duurzaam recht doet aan mensen (leerlingen, ouders, leerkrachten, niet onderwijzend personeel) en organisaties (bedrijfsleven, overheid, inspectie) met wie en voor wie zij werkt?
  • Is er sprake van een morele leergemeenschap? Is er sprake van een leerproces van leerkrachten, leerlingen en ouders rond de belangrijke morele vragen die zich in de dagelijkse onderwijspraktijk voordoen?
  • Heeft morele vorming van leerlingen het gewicht in het leerplan van de school, om leerlingen als persoon, burger en beroepsbeoefenaar voor de bereiden op de morele vragen waar hij of zij in de toekomst voor komt te staan?

De integere onderwijsinstelling, de morele leergemeenschap en de morele vorming zijn de steunberen van de school als morele gemeenschap. Zij zorgen er voor dat de school voluit de zorg voor de rechtvaardige samenleving mee kan dragen. Zij zorgen er ook voor dat de school de verplichting op zich kan nemen leerlingen vandaag toe te rusten voor de wereld van morgen.

Contactpersoon

Dorien Jeltema
tel: 088 - 7000444
e-mail: d.jeltema@gi-nederland.com

Integriteitskwestie

Bij sprake van een dringende integriteitskwestie ondersteunen we u graag met direct advies. Download onze factsheet noodhulp en neem contact op met het secretariaat.