Werkwijze

De school als morele gemeenschap

De ontwikkeling van de school tot morele gemeenschap kan het beste opgevat kan worden als een voortdurend proces, met een begin, maar zonder einde. G&I Educatie ondersteunt de onderwijsinstelling in dit proces met een ruime expertise en ervaring die de afgelopen jaren is opgedaan. Het afzien van een alomvattend masterplan en samen optrekken van bestuur, management en leerkrachten is een beproefde formule.

De integere instelling

De school als integere onderwijsinstelling doet recht aan mensen en organisaties met wie en voor wie de school werkt. Een werkend moreel leerproces en een zorgvuldige handhavingspraktijk in de school zijn daarvoor onontbeerlijk. Onderwijsinstellingen hebben daar in het verleden veel in geïnvesteerd, vooral in tal van handhavingsmaatregelen die veiligheid en orde in de school bevorderen. Wij onderzoeken of het integriteitsbeleid- en systeem volledig en op voldoende niveau zijn. Dat biedt aanknopingspunten voor het zetten van vervolgstappen om eventuele tekortkomingen weg te werken en gewenste ontwikkelingen te versterken.

De morele leergemeenschap

In de morele leergemeenschap staat de leerkracht en de ontmoeting met de leerling en hun ouders centraal. Hoe geef je als leerkrachten gezamenlijke vorm aan een veilige en stimulerende leeromgeving voor leerlingen? Wat is het antwoord op de belangrijke morele vragen die leerkrachten in hun werk met leerlingen (en ouders) ontmoeten? Hoe zorgen leerkrachten gezamenlijk voor een betrouwbare discipline in de klas, op de leervloer en in de school?

In de morele leergemeenschap werken we samen langere tijd met teams van leerkrachten aan deze vragen. Wij versterken hun morele oordeelskracht, zodat zij prangende morele vraagstukken met elkaar, maar ook met leerlingen (en ouders) kunnen onderzoeken. Wij versterken ook hun vermogen om met elkaar een zorgvuldige disciplinaire praktijk in te richten, en goed om te gaan met overtredingen van regels en schendingen van integriteit in de klas, op de leervloer en in de school. De ontwikkeling van de morele leergemeenschap leidt tot betere, en minder willekeurige morele beslissingen en de afname van schendingen en willekeurige bestraffing van overtredingen. Het draagt bij aan een veilige en prettige leer- en werkomgeving voor leerlingen en docenten.

De morele vorming

Morele vorming van 4 tot 24 hoort vandaag het sluitstuk van ieder onderwijsprogramma. Leerlingen hebben daar recht op. Morele vorming richt zich op de morele ontwikkeling van de leerling als persoon, burger en beroepsbeoefenaar. Op al deze gebieden komt de leerling in de toekomst voor moreel uitdagende situaties te staan, waar zijn morele zelfstandigheid wordt gevraagd. Morele vorming helpt leerlingen gedurende zijn of haar opleiding deze zelfstandigheid te verwerven.

Morele vorming is een moeilijk vak dat – na jaren van verwaarlozing – volop in ontwikkeling is. Het vraagt een hoge mate van vakbekwaamheid van docenten en een doordacht curriculum. G&I Education helpt docenten in een grondige opleiding deze bekwaamheid te verwerven en ondersteunt ook de ontwikkeling van een bij de opleiding passend curriculum en onderwijsmateriaal.

Contactpersoon

Dorien Jeltema
tel: 088 - 7000444
e-mail: d.jeltema@gi-nederland.com

Integriteitskwestie

Bij sprake van een dringende integriteitskwestie ondersteunen we u graag met direct advies. Download onze factsheet noodhulp en neem contact op met het secretariaat.