Visie

De Nederlandse overheid wordt gekenmerkt door een hoog niveau van integriteit. Werken aan die integriteit is een kwestie van groot onderhoud. Integriteitprogramma’s zijn bedoeld om de fundamenten onder het bereikte integriteitniveau te verstevigen en het niveau waar mogelijk nog verder te verhogen.

In de ambtelijke wereld wordt sinds twintig jaar systematisch gewerkt aan het bevorderen van de integriteit. Dat werk nam al snel de vorm aan van een praktijkonderzoek. Er werd geëxperimenteerd, getoetst en bijgesteld – zo werden effectieve organen, maatregelen, trainingen, instrumenten en interventies ontwikkeld. Daarna werd dat alles in trajecten bijeengebracht. De uitkomst van het onderzoek is helder:
de integriteit van een ambtelijke organisatie wordt geborgd door de combinatie van een moreel leerproces en een zorgvuldige handhavingspraktijk.

De integere (overheids-)organisatie doet recht aan de mensen en organisaties waarmee en waarvoor ze werkt – niet toevallig, eenmalig of tijdelijk, maar continu. Ze is daar structureel op ingericht en wel zo dat 1) zichtbaar wordt wanneer ze onvoldoende recht doet en 2) ze daar dan verandering in brengt.

In de integere organisatie zijn een moreel leerproces en een zorgvuldige handhavingspraktijk geïnstalleerd. De combinatie is wezenlijk: zonder moreel leerproces geen integere organisatie, zonder zorgvuldige handhavingspraktijk evenmin. Het leerproces richt zich op het moreel juiste, de handhaving betreft integriteitschendingen.

G&I beschouwt het borgen van integer handelen eerst en vooral als een vorm van duurzame organisatieontwikkeling. Vanuit dit perspectief worden strategieën en instrumenten gecombineerd die in de praktijk hun waarde ruim hebben bewezen. Behalve bij gemeenten, waterschappen en provincies wordt het programma toegepast bij onder meer de belastingdienst, defensie, politie, brandweer en rechtbanken.

Contactpersoon

Esther Sinnema
tel: 088 - 7000 441
e-mail: e.sinnema@gi-nederland.com

Integriteitskwestie

Bij sprake van een dringende integriteitskwestie ondersteunen we u graag met direct advies. Download onze factsheet noodhulp en neem contact op met het secretariaat.