Opdrachtgevers

In de afgelopen jaren heeft G&I trainingen en adviesopdrachten uitgevoerd voor gemeenteraden en bestuurders in meer dan 65 gemeenten. Daarnaast verzorgen wij inhoudelijke bijeenkomsten voor Provinciale en Gedeputeerde Staten, het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, de kring van Commissarissen van de Koning, griffierskringen en politieke partijen.

Voor meer informatie over het risicoprofiel voor bestuurders, lees deze getuigenis uit Kerkrade.