Frans Geraedts

Partner G&I, adviseur en trainer

Hij studeerde wijsbegeerte en psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Samen met Leonard de Jong en Ruud Meij heeft Frans Governance & Integrity en G&I Nederland opgericht en een omvattend integriteitsprogramma voor overheden ontwikkeld. Daarnaast adviseert hij een groot aantal gemeentes en overheidsinstanties over de ontwikkeling van hun integriteitsbeleid. Als trainer richt hij zich vooral op het bestuur en management van organisaties, en geeft hij de basiscursus handhaving aan leidinggevenden. Momenteel werkt Frans aan onder andere een boek over morele oordeelsvorming, een modelgedragscode voor politiek bestuur en een moreel manifest voor de politiek. Eerder verschenen diverse artikelen van zijn hand, onder andere in het ‘Handboek Integriteit’ en de bundel ‘Morele oordeelsvorming en de integere organisatie’. Naast integriteit houdt Frans zich onder andere bezig met publieke kunst, burgerschapsvraagstukken en de integratie van immigranten.

Frans Geraedts

Contact

Secretariaat
tel: 088 7000400 (bereikbaar van 09.00 tot 13.00 uur)
mail: secretariaat@gi-nederland.com

Integriteitskwestie

Bij sprake van een dringende integriteitskwestie ondersteunen we u graag met direct advies. Download onze factsheet noodhulp en neem contact op met het secretariaat.