Julien Topal

Adviseur en trainer

Julien is een gepromoveerd politiek filosoof en ethicus, voornamelijk geïnteresseerd in het grensgebied tussen ethische reflectie en praktische noden. Na een klein decennium in de academische wereld in Nederland, Italië en de Verenigde Staten vond hij in G&I een organisatie die zijn interesse deelt. Binnen G&I is Julien voornamelijk actief op het vraagstuk van politieke integriteit en als trainer morele oordeelsvorming. Ondertussen probeert hij G&I naar de Verenigde Staten te brengen en ontwikkelt hij een programma voor multinationals dat als werktitel ‘Business & Integrity’ heeft.

Julien Topal

Contact

Secretariaat
tel: 088 7000400 (bereikbaar van 09.00 tot 13.00 uur)
mail: secretariaat@gi-nederland.com

Integriteitskwestie

Bij sprake van een dringende integriteitskwestie ondersteunen we u graag met direct advies. Download onze factsheet noodhulp en neem contact op met het secretariaat.