Mare Faber

Adviseur en trainer

Inzicht bieden in vraagstukken uit de politiek-bestuurlijke praktijk, op zo’n manier dat politici er houvast en inspiratie aan kunnen ontlenen – dat is de rode draad in het werk van Mare voor G&I. Daarnaast is zij actief als risicoanalist en trainer ambtelijke integriteit. Eerder werkte Mare bij de rijksoverheid, een politiek-wetenschappelijk bureau en een internationale NGO. In Amsterdam en New York studeerde zij sociologie. Haar doctoraalscriptie over de oorlog in Bosnië werd bekroond en uitgegeven.

Mare Faber

Contact

Secretariaat
tel: 088 7000400 (bereikbaar van 09.00 tot 13.00 uur)
mail: secretariaat@gi-nederland.com

Integriteitskwestie

Bij sprake van een dringende integriteitskwestie ondersteunen we u graag met direct advies. Download onze factsheet noodhulp en neem contact op met het secretariaat.