BEROEPSETHIEK IN DE JEUGD(GEZONDHEIDS)ZORG

 

Jeugdzorgprofessionals staan dagelijks voor beslissingen waarbij er uiteenlopende rechten en belangen van verschillende betrokkenen gewogen moeten worden. De regels en de code bieden daarbij niet altijd voldoende aanknopingspunten. Vaak moeten beslissingen ook nog onder de nodige tijdsdruk genomen worden. Regelmatig dringt het gevoel zich op dat “je het nooit goed doet”. Wat je ook kiest, je doet altijd iemand tekort.

Om verantwoorde en goede hulp te kunnen bieden, is het belangrijk dat professionals de ruimte krijgen om zelf oplossingen te zoeken voor de hulpvraag. Dat zij besluiten nemen die aan deze oplossingen bijdragen en tegelijkertijd ook moreel verantwoord zijn. Deze professionele autonomie komt tot stand als de organisatie ruimte geeft voor zelfstandig beroepsmatig handelen.

Het installeren van een moreel beraad volgens een weloverwogen en verantwoorde procedure kan medewerkers en hun leidinggevenden helpen om deze professionele autonomie te ondersteunen. Door de kennis en ervaring die hiermee opgedaan wordt te delen, verbreden en borgen zal allereerst de professionele ontwikkeling van (individuele) medewerkers positief beïnvloed worden.

In de training Beroepsethiek voor professionals in de jeugd(gezondheids)zorg  wordt er ruimschoots aandacht besteed aan de professionele beroepshouding. Deelnemers leren vanuit een gezamenlijke visie op ethiek en hun professionele standaarden te onderzoeken wat het moreel juiste is om te doen als zij voor een lastige keuze staan. Alles bij elkaar dwingen de nieuwe beroepscode, het bijbehorende tuchtrecht en de richtlijnen je om je kennis op peil te houden en op je eigen handelen te reflecteren. Je moet de richtlijnen kunnen toepassen, maar tegelijkertijd moet je je eigen afwegingen kunnen maken. Het gaat er uiteindelijk om dat je je handelen kunt verantwoorden, niet alleen aan de organisatie, jezelf en de cliënt, maar eventueel ook voor de tuchtrechter.

Dit vraagt van de organisatie van de organisatie dat zij zich hierop inricht. Een werkend integriteitsysteem draagt bij aan een zorgorganisatie waar zorgverleners op kunnen bouwen en cliënten erop kunnen vertrouwen dat hun leven en welzijn in goede handen is. Een integere zorgorganisatie is een waarborg voor goede zorg voor iedereen. Governance & Integrity Zorg helpt zorginstellingen om zich zo in te richten dat zij voortdurend en met beleid recht doen aan mensen (verzorgers, zorgprofessionals) en (overheid)instanties, verzekeraars, leveranciers) met wie en voor wie (patiënten, cliënten) zij werken.

Dat betekent dat de organisatie het leren van morele vragen in de zorg mogelijk moet maken. Het kan zijn dat de verantwoordelijkheden van de organisatie en de professional op gespannen voet staan met elkaar of zelfs botsen. Dat vraagt om een dialoog over de afwegingen die gemaakt worden. De organisatie heeft een verantwoordelijkheid om deze afwegingen bespreekbaar te maken en zo nodig afspraken aan te passen en de professional te ondersteunen.

Een betere zorg voor iedereen leidt niet tot minder, maar tot meer morele vragen. Bestuurders moeten beslissen over een rechtvaardig aanbod bij een toenemende vraag; professionals moeten morele keuzes maken in zorgverlening en behandeling. G&I Zorg helpt met de inrichting van een moreel leerproces in de zorgorganisatie waardoor moreel verkeerde keuzes afnemen, morele stress vermindert, en de organisatie als geheel van morele vragen leert.

 

Verklaring voor SKJ

In 2014 hebben wij, Governance & Integrity (G&I), samen met Jeugdbescherming Regio Amsterdam (JBRA) en Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering (LJ&R) een start gemaakt met het
organiseren en implementeren van een moreel leerproces. Lees meer>

 

 

 

 

 

 

Contactpersoon

Dorien Jeltema
tel: 088 - 7000444
e-mail: d.jeltema@gi-nederland.com

Integriteitskwestie

Bij sprake van een dringende integriteitskwestie ondersteunen we u graag met direct advies. Download onze factsheet noodhulp en neem contact op met het secretariaat.