Visie

De afgelopen eeuw is gebouwd aan een fijnmazig systeem van organisaties in de publieke gezondheidszorg – van Raad voor de Volksgezondheid tot RIVM, van GGD tot Bureau voor Jeugd en Gezin. Hoogopgeleide professionals werken dagelijks aan de bescherming tegen gezondheidsrisico’s en het bevorderen van gezond leven. De een via directe hulp en advies aan vaders en moeders, de ander door het voorkomen van SOA’s, een derde door wetenschappelijk onderzoek te doen en weer een ander door beleidsadvisering. Zij zijn, werkend voor hun organisaties, de poortwachters die het ‘recht op gezondheid’ bewaken en bewaren.

De publieke gezondheidzorg is volop in beweging. Zo hoort het ook. Een vitale publieke gezondheidszorg speelt in op veranderingen in de samenleving. Burgers worden mondiger, de samenleving is veelkleuriger, eisen en verwachtingen nemen toe. De wetenschap kan meer, bestuurders zijn kritischer, en decentralisaties leggen grote delen van het preventieve gezondheidsbeleid in handen van gemeenten.

Professionals voelen en dragen deze verandering. Hun morele belasting en kwetsbaarheid neemt toe. Nieuwe morele vragen dienen zich aan. PG organisaties bezinnen zich hoe zij toekomstbestendig het ‘recht op bevordering van gezondheid’ kunnen waarborgen. En terecht. Het gaat immers om een grondrecht!

In dit ingewikkelde krachtenspel vormt de integriteit van organisaties in de publieke gezondheidszorg de sleutel tot een integere en professionele werkpraktijk en een rechtvaardige Nederlandse samenleving, waar gezondheid als grondrecht voor iedereen voldoende gewaarborgd wordt.

Contactpersoon

Dorien Jeltema
tel: 088 - 7000444
e-mail: d.jeltema@gi-nederland.com

Integriteitskwestie

Bij sprake van een dringende integriteitskwestie ondersteunen we u graag met direct advies. Download onze factsheet noodhulp en neem contact op met het secretariaat.