Werkwijze

Wij werken aan de ontwikkeling van de integriteit van de PG organisatie en de ondersteuning van de mannen en vrouwen die in de publieke gezondheidzorg werken. Daarbij hebben wij er nadrukkelijk oog voor dat de morele kwaliteit van de publieke gezondheidszorg steunt op het dagelijkse werk van professionals met hun cliënten, in de rug gesteund door een integere PG instelling.

Een integere instelling in de publieke gezondheidszorg doet recht aan de mensen (kinderen, ouderen, cliënten, burgers, collega’s, bestuurders etc.) en de organisaties (ketenpartners, cliëntorganisaties, gemeenten, wijken, buurten, scholen etc.) met wie en voor wie zij werkt. Daar moet de organisatie op zijn ingericht. Onze ervaring leert dat zij moet beschikken over een werkend moreel leerproces en een zorgvuldige handhavingspraktijk.

Onze werkwijze is gericht op de inrichting van een PG organisatie die:

  • Het morele leerproces van professionals ondersteunt en faciliteert.
  • Morele kennis en expertise met professionals ontwikkelt.
  • Medewerkers en cliënten afdoende beschermt tegen risico’s op integriteitsschendingen.
  • Integriteitschendingen tijdig signaleert en vakkundig opspoort en afhandelt.
  • De organisatie structuur afdoende heeft ingericht om de integriteit van de organisatie te garanderen.
  • Adequaat verslag legt over de morele kwaliteit van haar werk en de integriteit van de organisatie.
  • Mede verantwoordelijkheid kan nemen voor de integriteit van de publieke gezondheidszorg in het ambtelijke, bestuurlijke en organisatorische netwerk waarin zij opereert.

Op Youtube zijn er verschillende filmpjes te zien over het morele leerproces in de JGZ:

Recht doen aan iedereen / Morele Oordeelsvorming in de JGZ

Morele Oordeelsvorming / Het stappenplan

Casusbespreking

Contactpersoon

Dorien Jeltema
tel: 088 - 7000444
e-mail: d.jeltema@gi-nederland.com

Integriteitskwestie

Bij sprake van een dringende integriteitskwestie ondersteunen we u graag met direct advies. Download onze factsheet noodhulp en neem contact op met het secretariaat.